Bokstherapie

BOKSTHERAPIE: VOOR WIE IS HET?

Misschien heb jij al een tijd het gevoel dat je aan jezelf wilt werken. Of heb je emotionele problemen waar je maar niet van afkomt. Bokstherapie kan dan heel geschikt voor jou zijn.

Er zijn veel thema’s waar we met Bokstherapie goed aan kunnen werken. Bijvoorbeeld:

 • Weinig zelfvertrouwen, onzekerheid
 • Moeite met het onder woorden brengen van je gevoelens en gedachten
 • Relatieproblematiek
 • Het verwerken van trauma’s. Trauma gerelateerde klachten, waaronder PTSD
 • Voortdurende twijfel aan je eigen vermogens
 • Burn-out, overspannenheid, stress gerelateerde klachten
 • Moeite om je te uiten, verbaal en non-verbaal
 • Niet of moeilijk kunnen loslaten
 • Moeite met het vinden van de juiste balans tussen werk en privé
 • Niet stevig in je schoenen staan
 • Je niet gehoord, gezien of gewaardeerd voelen
 • Stress ervaren op je werk, relatie of op school
 • Problemen met het stellen van grenzen
 • Depressies en andere stemmingsklachten
 • Steeds teveel van jezelf verwachten
 • Worstelen met levensvraagstukken: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat doe ik?
 • Klachten op het raakvlak van psychologie en psychosomatiek
 • Te veel denken, te weinig kunnen voelen
 • Leren omgaan met boosheid, pijn of verdriet
 • Je plek durven innemen

Daarnaast is Bokstherapie een perfecte manier om bepaalde gevoelens een uitlaatklep te geven. Denk maar aan angst, stress, verdriet en rouw. Of gevoelens van onrust, boosheid, spanning en agressie. Je zal hierbij leren om jezelf te ontspannen en om je emoties beter te reguleren.

BOKSTHERAPIE: WANNEER KIES JE ERVOOR?

De nadruk op doen en ervaren geeft bij de keuze voor Bokstherapie de doorslag. Voor die keuze kunnen verschillende redenen zijn. Ben jij bijvoorbeeld iemand die praten moeilijk vindt omdat je vaak de juiste woorden niet kunt vinden? Of ben je iemand die erg veel rationaliseert en zie je door de bomen het bos niet meer? Of houd je gewoon van aanpakken? In al deze gevallen zal Bokstherapie een verstandige keuze zijn.

Voor Bokstherapie hoef je niet goed te zijn in boksen; je hoeft er zelfs helemaal geen ervaring mee te hebben. Ook als je niet zo’n goede conditie hebt is dat geen probleem.

BOKSTHERAPIE: HET EFFECT

In een aantal sessies Bokstherapie leer jij oude patronen te doorbreken en je leven opnieuw in te richten. Je loopt niet langer in jouw ‘vaste’ valkuilen. Je krijgt nieuwe vaardigheden onder de knie. Je leert nieuwe manieren om met situaties en emoties om te gaan. Je kunt vastgeroeste patronen eindelijk doorbreken en nieuwe strategieën voor jezelf ontwikkelen. Al doende leer je een heel nieuwe kant van jezelf kennen.

(Bron: tekst door Marcel Amsterveen www.bokstherapie.nl)

BOKSTHERAPIE EN TRAUMA

Trauma zet zich vast in jouw lichaam, vandaar dat praten alleen niet voldoende is om het trauma te verwerken. Via Bokstherapie gaan we ervaringsgericht aan de slag met het lichaam. Spanning in jouw lichaam die zich heeft vastgezet, kan via het boksen ontladen worden. Dit gebeurt op een gecontroleerde en veilige manier onder begeleiding.

Via gerichte fysieke boksoefeningen, worden emoties en gedragingen direct inzichtelijk en kun je er ook mee aan de slag. Bokstherapie biedt bovendien een prettige uitlaatklep op zowel emotioneel als fysiek vlak.

Vaak hebben mensen die getraumatiseerd zijn, het lastig om woorden te vinden voor hun trauma’s of hun emoties. Via Bokstherapie kunnen ze een uitweg vinden om met deze emoties aan de slag te gaan zoals angst, machteloosheid en kwaadheid. Op die manier worden emotionele blokkades in het lichaam opgeheven.

Tijdens een levensbedreigende situatie kunnen er drie automatische reacties op gevaar van je lichaam optreden: vluchten, vechten en bevriezen. Jaren later kan je nog steeds vastzitten in een chronische staat van bevriezen, dit wordt onder andere gekenmerkt door moeilijkheden om te focussen, extra moe zijn, stijve spieren, gebrek aan motivatie, grote gespannenheid en alertheid, vermijdingsgedrag, angstgevoelens. Met behulp van fysieke boksoefeningen help ik je om, stap voor stap, jouw lichaam te ontdooien.