Marianne Dewispelaere

Traumatherapeut

Privacyverklaring traumatherapeut.be

“Marianne Dewispelaere” met maatschappelijke zetel te “Herman Vanspringellaan 4, 2280 Grobbendonk” verder vermeld als “traumatherpeut.be”, verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.
Wij verduidelijken in deze privacyverklaring welke gegevens wij bewaren, op welke rechtsgronden wij ons baseren en hoe lang wij deze gegevens bewaren.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, kunt u terecht bij Marianne Dewispelaere,  zij is te bereiken via info@traumatherapeut.be

Persoonsgegevens die wij verwerken:

traumatherpeut.be verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam en voornaam
 • E-mailadres
 • Gsm of vaste telefoon
 • Adresgegevens (indien opgegeven)
 • IP-adres en websitegedrag (zie ook onze cookieverklaring)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@traumatherapeut.be, dan verwijderen wij deze informatie onmiddellijk.

Verwerkingsdoeleinden

traumatherapeut.be verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten/websitebezoekers voor klantenbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen contactverzoeken, bijhouden clientdossiers, facturatie).
Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden enkel verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679).

 • De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust
 • Legitiem belang

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

traumatherapeut.be verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Een aantal gegevens worden verwerkt door bedrijven buiten de EU:

Google Analytics
Op deze website bevinden zich cookies van Google Analytics ter analyse van het verkeer op deze website. Google is een Amerikaans bedrijf dat zich onder het Privacy Shield Framework bevindt. U kan de privacy policy van Google hier nalezen.

Dit bedrijf neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens.
Als de wet hiertoe verplicht zal raumatherapeut.be uw persoonsgegevens moeten overmaken aan derden.
Met uitzondering van bovenstaande gevallen zal traumatherapeut.be uw persoonsgegevens niet overmaken aan derden zonder uw voorafgaandelijke goedkeuring.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens zullen worden bewaard afhankelijk van de context en het type data maar evenwel niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor ze dienen:

 • Data voor facturatie: 7 jaar
 • Data van contactformulier: 6 maand, tenzij hieruit een (mogelijkse) samenwerking tot stand komt
 • Persoonlijke gegevens: in het kader van de behandeling

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door traumatherapeut.be en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@traumatherapeut.be
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de strook met nummers onderaan het paspoort (identiteitskaartnummer en rijksregisternummer zwart). Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. We willen u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Gegevens-bescherming.

Gegevens-beschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
 commission@privacycommission.be
 +32 (0)2 274 48 00
fax+32 (0)2 274 48 35

Beveiliging

traumatherapeut.be neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij gebruiken up-to date computersystemen en hardwarematige en softwarematige firewalls. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@traumatherapeut.be of telefonisch. traumatherapeut.be zal u op de hoogte stellen van elke inbreuk op deze privacyverklaring die een ernstige impact of privacy schending voor u zou kunnen betekenen.

 

 

Cookiebeleid traumatherapeut.be

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven. Dankzij cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden. Bovendien helpen ze ons inzien hoe je onze website gebruikt en hoe wij de boel beter en klantvriendelijker kunnen maken.
Daarnaast maakt onze site ook beperkt gebruik van Javascript. Deze gebruiken we om de boel er wat mooier uit te laten zien, soms in combinatie met cookies.

Om een voorbeeld te geven: als je onze site bezoekt, zal er eerst gekeken worden hoe groot je scherm is, en de inhoud daarnaar worden aangepast. De volgende keer dat je onze site bezoekt, leest je internetbrowser dit uit een cookie, en gaat rechtstreeks (en dus sneller) naar de weergave voor jou schermgrote.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie zou slechts een machine identificeren.
Deze cookies kunnen ook geen toegang verschaffen tot jouw computer, ze kunnen geen persoonlijke informatie of andere gegevens van je computer lezen of doorsturen.
Deze cookies bevatten geen virussen en kunnen geen schadelijke programma’s of toepassingen installeren op jouw computer.

Welke cookies?

Er bestaan verschillende types cookies. We onderscheiden cookies naargelang hun doeleinden: er zijn essentiële of strikt noodzakelijke cookies en niet-essentiële cookies (functionele, analytische en targeting cookies). Onze website maakt gebruik van volgende cookies:

 1. Strikt noodzakelijke / Functionele cookies:
  Deze cookies zijn noodzakelijk om op onze website te kunnen surfen en de functionaliteiten van onze website te kunnen gebruiken. Zonder deze cookies werkt de website niet zoals bedoeld (bv. invullen van het contactformulier, aanpassing van de layout en resuolutie afhankelijk van het scherm, …). De meeste van deze cookies zijn sessiecookies die worden verwijderd wanneer je je browser sluit.
 2. Statistische/Analytische cookies:
  Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.
  Deze cookies verzamelen informatie over hoe je de website bezoekt. (bv. hoe vaak iemand naar een bepaalde pagina gaat, of er foutmeldingen op bepaalde pagina’s gemeld worden, hoe je op onze website terechtkwam, …). Deze cookies verzamelen geen gegevens die bezoekers kunnen identificeren. Ze verzamelen enkel geaggregeerde en dus anonieme informatie die enkel bedoeld is om de werking van de website te tracken en verbeteren.
 3. Analytische cookies:
  Deze geanonimiseerde Google Analytics cookies onthouden keuzes die je maakt (bv. je gebruikersnaam, taalvoorkeur, regio, …) en zijn bedoeld om een betere gebruikservaring en functionaliteit te bekomen als je surft op onze website. Op die manier maken we onze site gebruiksvriendelijker.

Wij maken gebruik van volgende cookies:

NaamTypeDoelBewaartijd
privacy_embedsFunctioneelSlaat de cookie instellingen lokaal op30 dagen
us_cookie_notice_acceptedFunctioneelOnthoud of er bij de cookie melding op de ‘Ok’ knop is geklikt30 dagen
_GRECAPTCHA,
rc::a, rc::b, rc::c
FunctioneelDeze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Dit is gunstig voor de website om juiste rapporten over het gebruik van de website te maken.persistent
_gaStatistischRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.2 jaar
_ga_#StatistischVerzamelt gegevens over het aantal keren dat een gebruiker de website heeft bezocht, evenals data voor het eerste en meest recente bezoek. Gebruikt door Google Analytics.2 jaar

Hoe kan je cookies beheren?

We gaan ervan uit dat je instemt met ons cookiebeleid als je onze website bezoekt. Die regel heet ‘impliciete goedkeuring’.

Wil je geen cookies?

Dan kan je je internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van je harde schijf worden verwijderd. Dit kan je doen via de instellingen van je browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat je bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Volgende links kunnen je helpen bij het blokkeren van cookies in bepaalde browsers:

Bovendien heb je in de meeste van deze browsers een “privé modus” die alle cookies verwijdert zodra je je browser sluit. De benaming kan verschillen. Voor de meest courante browsers is dit:

 • Chrome: “incognitovenster”
 • Firefox: “privévenster”
 • Safari: “privévenster”
 • Edge: “InPrivate navigatie”

Contact

Mocht je na het lezen van deze Cookieverklaring toch nog vragen of opmerkingen rond cookies hebben, dan kan je steeds contact met ons opnemen via info@traumatherapeut.be