Imaginatie Rescripting

Imaginatie rescripting is een onderdeel van de experientiele technieken die gebruikt worden in schematherapie. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de cliënt de situatie herbeleefd zoals bij imaginaire exposure. Bij imaginatie rescripting worden de blootstelling aan de traumatische ervaringen zo kort mogelijk gehouden. Het gaat vooral om het veranderen van de situatie en daarmee het veranderen van de betekenis van de gebeurtenis, met als doel achterliggende gedachtepatronen te veranderen. De cliënt leert in de imaginaties zijn behoeftes en gevoelens steeds beter kennen en leert ze anders te hanteren..

In imaginatie kan:

  • het verlaten kind beschermd en getroost worden
  • kan de straffende kant onschadelijk gemaakt worden
  • het boze kind zijn woede over het schenden van haar rechten uiten
  • de gezonde volwassene leren ingrijpen in situaties waarin het kind niet goed behandeld wordt

(Bron: Schematherapie bij Borderlinepersoonlijkheidsstoornissen)