Creatieve therapie

Ik ben van opleiding een creatief therapeut. Dat houdt in dat ik in mijn sessies beeldende, lichaamsgerichte, muzikale en dramatische werkvormen toevoeg. Via creatieve werken kom je tot andere inzichten en kom je beter tot jouw gevoel. Zeker wanneer het gaat over ernstige trauma’s is praten over jouw gebeurtenissen soms heel belastend, dan kan het zijn dat je via een creatieve werkvorm gemakkelijk vorm kunt geven wat er binnenin jouw hoofd afspeelt. Creatieve werkvormen kunnen veel veiligheid bieden wanneer het verbale een stap te ver is.